Apployee

Smart Driver Coaching

Veiligheid, duurzaamheid & werkgeluk

De motivatie van jouw chauffeurs verhogen en duurzame inzetbaarheid verbeteren? Met Smart Driver Coaching maken we gedrag meetbaar en stimuleren we ontwikkeling binnen jouw transportbedrijf! Je leidinggevenden worden getraind in het positief bekrachtigen van het gedrag van de chauffeurs. Een gemotiveerde en tevreden medewerker is de basis voor een duurzame en vitale organisatie. Met onze top-down aanpak behalen we meer veiligheid, CO2-reductie, verzuim vermindering en verhogen we het werkgeluk van de chauffeurs!

Positief leiderschap

Smart Driver Coaching traint en coacht leidinggevenden in positief leiderschap. Het is een bewezen en wetenschappelijk onderbouwde methode, waarmee leidinggevenden leren hoe ze het gedrag van een chauffeur op een positieve manier beïnvloeden. Betere communicatie en meer contact met de chauffeur stimuleert hen om het gewenste gedrag te vertonen. Door de gedragsverandering van chauffeurs inzichtelijk te maken in een dashboard, zien leidinggevenden de voortgang van hun eigen leiderschap en de invloed ervan. De oprechte aandacht die wordt gegeven aan de medewerkers draagt bij aan een gevoel van betrokkenheid. Daarnaast realiseert deze top-down aanpak positieve effecten op werkgeluk, CO2 reductie, brandstofbesparing en bewuster rijgedrag. 

Inzicht in gedrag

Het Smart Driver Coaching-datamodel is ontwikkeld vanuit de praktijk en geeft inzicht in het gedrag van de chauffeurs. Real-time data uit het voertuig vormt de basis en wordt gecombineerd met data uit de mens, zijn omgeving en de organisatie waardoor unieke verbanden zichtbaar worden. Uit de combinatie van deze datastromen rolt een score die een eerlijk en maximaal inzicht geeft voor zowel chauffeur als leidinggevenden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om veranderingen waar te nemen en hierop vrijwel direct  te anticiperen. Op deze manier krijgt iedereen in de organisatie de handvatten voor een positieve ontwikkeling op rijgedrag, veiligheid en vitaliteit.

Hoe veel kan jij besparen?

Webapplicatie

Een webapplicatie brengt alle data van de chauffeurs bij elkaar en brengt patronen en trends in gedrag in kaart. De gegevens worden inzichtelijk weergegeven in een dashboard, oftewel een overzichtspagina. Leidinggevenden krijgen zo makkelijke, snelle en eerlijke input waarmee ze de communicatie en de coaching richting chauffeurs kunnen organiseren. Realtime inzicht in en invloed op gedrag op de weg!

Smartphone Applicatie

Chauffeurs krijgen zelf inzicht in hun eigen gedrag via een app. Een digitale coach en gamification motiveren jouw chauffeurs op afstand en belonen hen op positieve gedragsverandering, zowel individueel als in teams. Op elk moment kunnen de chauffeurs zelf inzien waar ze nog verbeteringen kunnen behalen op het gebied van rijgedrag, veiligheid en vitaliteit. Naast de gedragscomponenten bevat de applicatie ook een tal van handige tools om de chauffeurs elke dag te ondersteunen in hun werk.

Coaching on the Job

Onze Apployee gedragscoaches en de uitgebreide webapplicatie van Smart Driver Coaching ondersteunen jouw leidinggevenden door coaching on the job. Een constante focus en constructieve aandacht naar de chauffeurs stimuleert hen om het gewenste gedrag te vertonen. 

Leidinggevenden worden getraind en gecoacht op meerdere leiderschapsaspecten en de chauffeurs worden digitaal en op afstand ondersteund. In diverse sessies worden ze getraind in het zelfstandig werken met data en het herkennen van (gedrags)patronen. De coaching stimuleert een duurzame leercultuur.

Met elke stap dichterbij

stressreductie
werkgeluk
co2 - reductie
duurzaamheid
minder verzuim
leiderschap
gezondheid
veiligheid
motivatie
efficiëntie
balans
rendement
flexibiliteit
Apployee-Logo-White