Apployee

Smart Vitality Challenge

Vitaliteit in actie

Om jouw medewerkers extra te motiveren om zichzelf te blijven verbeteren, hebben we de Smart Vitality Challenge ontworpen. Hierin worden medewerkers uitgedaagd om hun voorgaande vitaliteitsmeting te verbeteren op de aandachtspunten die tijdens het consult met de vitaliteitscoach besproken zijn. Dit vindt plaats in een gemiddelde periode van 3 maanden. Na deze periode krijgen de medewerkers een tweede vitaliteitsmeting, inclusief consult met de vitaliteitscoach, waarbij voortgang wordt bekeken en besproken en er nieuwe tips en adviezen worden gegeven.

 

Daag jouw medewerkers uit!

Bedrijfsrapportage

De resultaten van de metingen worden inzichtelijk in de Bedrijfsrapportage. Hierdoor ontstaat er een duidelijk overzicht van de vitaliteit van de organisatie. De rapportage laat in 7 hoofdcategorieën zien wat er al goed gaat in de organisatie en wat er nog aandacht nodig heeft. Ook is het mogelijk om de rapportage op te delen per afdeling of functie. Uiteraard worden de uitkomsten toegelicht door een vitaliteitscoach en worden er concrete plannen voor verdere ontwikkeling besproken. 

Na de tweede meting is de voortgang van de vitaliteit van het gehele bedrijf in te zien. Ook hier zal een vitaliteitscoach de rapportage presenteren en handige tips meegeven die kunnen worden ingezet om de vitaliteit nog beter te stimuleren.

Met elke stap dichterbij

stressreductie
werkgeluk
co2 - reductie
duurzaamheid
minder verzuim
leiderschap
gezondheid
veiligheid
motivatie
efficiëntie
balans
rendement
flexibiliteit
Apployee-Logo-White